Sertifikaat

Duursaamheidsklas 1 en gebruiksklas 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

Reaksie op vuur (vloerbedekking)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

Glyweerstand

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

Reaksie op vuur (muur)

Formaldehiedemissie

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission